לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב
לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב

HE

טלפון מחלקת המכירות (044) 498-02-00
להזמין שיחת טלפון

*

*

הורד מצגת

*

*

מצלמות ווב

אתם רשאים לעקוב אחרי תהליך ביצוע עבודות ולראות מה מתרחש באתר הבניה, בדיוק עכשיו, הרי על הבניינים מס' 3 ומס' 9 מותקנות מצלמות ווב.
לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב