לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב
לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב

HE

טלפון מחלקת המכירות (044) 498-02-00
להזמין שיחת טלפון

*

*

הורד מצגת

*

*

מעמד ביצוע עבודות

בית 3

טפטופים וניווט בחצר מותקנים.

עבודות בניה כלליות

מתחם 1
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 2
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 3
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 4
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 5
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 6
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
חניון
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 95%

שבחה

חזית

מתחם 1
חלונות - 100%
חזית - 100%
מתחם 2
חלונות - 100%
חזית - 100%
מתחם 3
חלונות - 100%
חזית - 100%
מתחם 4
חלונות - 100%
חזית - 100%
מתחם 5
חלונות - 100%
חזית - 100%
מתחם 6
חלונות - 100%
חזית - 100%

מערכת קשר

מתחם 1
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 2
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 3
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 4
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 5
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 6
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
חניון
פנימי - 95%
חיצוני - 100%

בית 5

ההתקנות מותקנות בסעיף הרביעי. בסעיף №5 החגורה עשויה מלוחות מרוכבים מאלומיניום.

עבודות בניה כלליות

מתחם 1
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 50%
מתחם 2
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 45%
מתחם 3
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 40%
מתחם 4
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 0%
חניון
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 0%

שבחה

חזית

מתחם 1
חלונות - 99%
חזית - 95%
מתחם 2
חלונות - 99%
חזית - 90%
מתחם 3
חלונות - 99%
חזית - 70%
מתחם 4
חלונות - 30%
חזית - 10%

מערכת קשר

מתחם 1
פנימי - 85%
חיצוני - 100%
מתחם 2
פנימי - 85%
חיצוני - 100%
מתחם 3
פנימי - 80%
חיצוני - 100%
מתחם 4
פנימי - 0%
חיצוני - 100%
חניון
פנימי - 10%
חיצוני - 100%

בית 7

מתבצעת התקנת גדר ערימה של בור.

עבודות בניה כלליות

מתחם 1
עבודה מ- עד-. 0,000 - 1%
שלדה - 0%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 2
עבודה מ- עד-. 0,000 - 0%
שלדה - 0%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 3
עבודה מ- עד-. 0,000 - 1%
שלדה - 0%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 4
עבודה מ- עד-. 0,000 - 1%
שלדה - 0%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
חניון
עבודה מ- עד-. 0,000 - 0%
שלדה - 0%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%

שבחה

חזית

מתחם 1
חלונות - 0%
חזית - 0%
מתחם 2
חלונות - 0%
חזית - 0%
מתחם 3
חלונות - 0%
חזית - 0%
מתחם 4
חלונות - 0%
חזית - 0%

מערכת קשר

מתחם 1
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 2
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 3
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 4
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
חניון
חיצוני - 0%

בית 9

המעבר הקר מהחצר לתעלה מסתיים. סידור הניווט בחצר.

עבודות בניה כלליות

מתחם 1
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 2
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100100%
גימור פנים - 100%
מתחם 3
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 4
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 5
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
מתחם 6
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 100%
חניון
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 100%
הנחת לבנים - 100%
גימור פנים - 96%

שבחה

חזית

מתחם 1
חלונות - 100%
פנימי - 100%
מתחם 2
חלונות - 100%
פנימי - 98%
מתחם 3
חלונות - 100%
פנימי - 100%
מתחם 4
חלונות - 100%
פנימי - 95%
מתחם 5
חלונות - 100%
פנימי - 100%
מתחם 6
חלונות - 100%
פנימי - 100%

מערכת קשר

מתחם 1
פנימי - 100%
חיצוני - 97%
מתחם 2
פנימי - 100%
חיצוני - 97%
מתחם 3
פנימי - 96%
חיצוני - 100%
מתחם 4
פנימי - 1006%
חיצוני - 97%
מתחם 5
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
מתחם 6
פנימי - 100%
חיצוני - 100%
חניון
פנימי - 95%

בית 11

בסעיפים №5, 6, 7 עבודות בנייה ב 3-8 קומות נמשכות.

עבודות בניה כלליות

מתחם 1
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 7%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 2
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 15%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 3
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 40%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 4
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 75%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%
מתחם 5
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 93%
הנחת לבנים - 50%
גימור פנים - 0%
מתחם 6
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 93%
הנחת לבנים - 40%
גימור פנים - 0%
מתחם 7
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 93%
הנחת לבנים - 40%
גימור פנים - 0%
מתחם 8
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 70%
הנחת לבנים - 5%
גימור פנים - 0%
חניון
עבודה מ- עד-. 0,000 - 100%
שלדה - 50%
הנחת לבנים - 0%
גימור פנים - 0%

שבחה

חזית

מתחם 1
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 2
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 3
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 4
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 5
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 6
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 7
חלונות - 0%
פנימי - 0%
מתחם 8
חלונות - 0%
פנימי - 0%

מערכת קשר

מתחם 1
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 2
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 3
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 4
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 5
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 6
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 7
פנימי - 0%
חיצוני - 0%
מתחם 8
פנימי - 0%
חיצוני - 0%

ערוץ

עבודות גינון בעיצומן. התקנת מבנים הידראוליים. הכנה לבטון ראש מעבר הגשר.

מהלך הבנייה

7 אַפּרִיל 2021

30 במרץ 2021

23 במרץ 2021

16 במרץ 2021

10 במרץ 2021

3 במרץ 2021

24 בפברואר 2021

16 בפברואר 2021

11 בפברואר 2021

3 בפברואר 2021

27 בינואר 2021

22 בינואר 2021

12 בינואר 2021

30 בדצמבר 2020

23 בדצמבר 2020

16 בדצמבר 2020

10 בדצמבר 2020

03 בדצמבר 2020

27 בנובמבר 2020

20 בנובמבר 2020

11 בנובמבר 2020

10 בנובמבר 2020

03 בנובמבר 2020

27 באוקטובר 2020

15 באוקטובר 2020

07 באוקטובר 2020

01 באוקטובר 2020

23 בספטמבר 2020

16 בספטמבר 2020

10 בספטמבר 2020

03 בספטמבר 2020

27 באוגוסט 2020

19 באוגוסט 2020

14 באוגוסט 2020

03 באוגוסט 2020

23 ביולי 2020

14 ביולי 2020

03 ביולי 2020

25 ביוני 2020

17 ביוני 2020

11 ביוני 2020

03 ביוני 2020

27 במאי 2020

21 במאי 2020

12 במאי 2020

06 במאי 2020

28 באפריל 2020

21 באפריל 2020

16 באפריל 2020

06 באפריל 2020

30 במרץ 2020

25 במרץ 2020

16 במרץ 2020

10 במרץ 2020

05 במרץ 2020

20 בפברואר 2020

10 בפברואר 2020

03 בפברואר 2020

27 בינואר 2020

17 בינואר 2020

11 בינואר 2020

08 בינואר 2020

21 בדצמבר 2019

13 בדצמבר 2019

09 בדצמבר 2019

29 בנובמבר 2019

22 בנובמבר 2019

18 בנובמבר 2019

11 בנובמבר 2019

28 באוקטובר 2019

21 באוקטובר 2019

15 באוקטובר 2019

07 באוקטובר 2019

30 בספטמבר 2019

17 בספטמבר 2019

12 בספטמבר 2019

02 בספטמבר 2019

27 באוגוסט 2019

19 באוגוסט 2019

12 באוגוסט 2019

02 באוגוסט 2019

26 ביולי 2019

22 ביולי 2019

15 ביולי 2019

05 ביולי 2019

27 ביוני 2019

24 ביוני 2019

14 ביוני 2019

07 ביוני 2019

29 במאי 2019

23 במאי 2019

17 במאי 2019

10 במאי 2019

04 במאי 2019

26 באפריל 2019

19 באפריל 2019

22 במרץ 2019

13 במרץ 2019

07 במרץ 2019

27 בפברואר 2019

21 בפברואר 2019

14 בפברואר 2019

07 בפברואר 2019

04 בפברואר 2019

21 בינואר 2019

11 בינואר 2019

08 בינואר 2019

28 בדצמבר 2018

18 בדצמבר 2018

20 לנובמבר 2018

09 בנובמבר 2018

02 בנובמבר 2018

26 באוקטובר 2018

באוקטובר 2018

08 באוקטובר 2018

26 לספטמבר 2018

02 באוקטובר 2018

26 לספטמבר 2018

18 לספטמבר 2018

12 לספטמבר 2018

03 בספטמבר 2018

27 לאוגוסט 2018

20 לאוגוסט 2018

16 לאוגוסט 2018

7 לאוגוסט 2018

30 ביולי 2018

23 ביולי 2018

16 ביולי 2018

9 ביולי 2018

2 ביולי 2018

18 ביוני 2018

12 ביוני 2018

29 במאי 2018

22 במאי 2018

15 במאי 2018

2 במאי 2018

16 באפריל 2018

10 באפריל 2018

28 במרץ 2018

19 במרץ 2018

05 במרץ 2018

28 בפברואר 2018

21 בפברואר 2018

13 בפברואר 2018

8 בפברואר 2018

24 בינואר 2018

15 בינואר 2018

9 בינואר 2018

26 לדצמבר 2017

12 לדצמבר 2017

12 בדצמבר 2017

30 לנובמבר 2017

28 לנובמבר 2017

21 לנובמבר 2017

11 לנובמבר 2017

02 לנובמבר 2017

25 באוקטובר 2017

11 באוקטובר 2017

05 באוקטובר 2017

22 לספטמבר 2017

18 בספטמבר 2017

11 לספטמבר 2017

04 בספטמבר 2017

22 באוגוסט 2017

10 באוגוסט 2017

16 ביוני 2017

12 ביוני 2017

02 ביוני 2017

23 במאי 2017

12 במאי 2017

31 במרץ 2017

20 בפברואר 2017

9 בפברואר 2017

30 בינואר 2017

14 בינואר 2017

20 בדצמבר 2016

8 בדצמבר 2016

14 בנובמבר 2016