לוגו של שכונת מגורים ריבלסקי, קייב

HE

טלפון מחלקת המכירות (044) 498-02-00
להזמין שיחת טלפון

*

*

הורד מצגת

*

*

תיעוד

במחלקה הזאת אספנו את כל המידע הנדרש בנוגע לבניה של אזור ריבלסקי. פה אתה יכול לעיין בכל האישורים של RYBALSKY. אם יש לך עוד שאלות, נציגי מחלקת המכירות שלנו יהיו שמחים לענות.

אישורי מסירה של תור שני ושלישי של בניין מס 3 ובניין מס 9

תוכנית כללית

היתרים לביצוע עבודות בניה

תור 3

תור ראשון של בניה

תור שני של בניה

מסמכי חלקה

אקספרטיזות (דוחות ונספחים)

תור ראשון של בניה

פרטי תור ראשון מצורפים לדוח

תור שני של בניה

פרטי תור שני מצורפים לדוח

ערוץ

תוכנית שטח מפורטת

אישורי כוננות לשימוש

שינויים בפקודת "הקצאה של כתובות דואר"